Melissa Shiff: Ark / Archa, 14.9.2006 - 14.1.2007,

Melissa Shiff: Ark / Archa, 14.9.2006 - 14.1.2007,

29.08.2006 Video-skulptura ve tvaru gigantické lodi vytvořená u příležitosti oslav 100.výročí založení Židovského muzea v Praze. Vizuální podobenství, v němž se na pozadí dramatických událostí 20. století prolínají dějiny muzea jako archy schraňující důležité doklady židovské kultury v Českých zemích s dějinami a současným životem města.

Projekt se koná ve spolupráci s festivalem 9 bran a za podpory Kanadského velvyslanectví v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze.

Od 14. 9. 2006 do 14. 1. 2007 bude v Pinkasově uličce nainstalována videoskulptura ve tvaru gigantické lodi (Archa), kterou kanadská umělkyně Melissa Shiff vytvořila speciálně pro oslavy 100. výročí založení muzea. Motiv archy odkazuje k Židovskému muzeu, které uchovává doklady tisícileté židovské přítomnosti na území dnešní České republiky. Archa také připomíná velké povodně z roku 2002, které spojily dohromady lidi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo původ. Rovněž umístění v Pinkasově uličce není náhodné. Jedno z posledních autentických míst starého židovského ghetta po staletí fungovalo jako hranice mezi kulturami, etniky a náboženstvími.


http://www.melissashiff.com/

Jedná se o dočasnou venkovní instalaci vytvořenou speciálně u příležitosti oslav 100. výročí ŽMP a koncipovanou pro v současnosti nevyužívaný prostor Pinkasovy uličky (třetina původní délky někdejší Malé Pinkasovy ulice situované v prostoru mezi Pinkasovou synagogou, Starým židovským hřbitovem a zahradou Uměleckoprůmyslového muzea) , která je jedním z posledních autentických míst bývalého Pražského židovského ghetta. V kontextu pražského urbánního prostoru představuje Pinkasova ulička unikátní místo, jež po staletí tvořilo hranici mezi kulturami, etniky a náboženstvími, mezi sakrálním a profánním prostorem a světem živých a mrtvých.

Instalaci bude tvořit prostorový objekt ve tvaru lodi (archa), který zaplní zhruba třetinu prostoru ulice, jež po asanaci Josefova na přelomu počátku 20. století pozbyla svoji komunikační funkci a byla vydělena ze stávající uliční sítě. Téma archy, jako symbolu záchrany před potopou a tím pádem i symbolu přežití, nebylo zvoleno náhodou.
Archa má jako objekt odkazovat nejen k biblické potopě, o níž čteme v první knize Mojžíšově v příběhu o praotci Noemovi, ale především má být metaforou pražského Židovského muzea jako svého druhu „archy“, která navzdory tragickým událostem, v důsledku nichž byla židovská komunita nejen v Čechách a na Moravě ale v celé Evropě téměř vyhlazena, dokázala uchovat nespočet cenných dokladů tisícileté židovské přítomnosti na území dnešní České republiky se zvláštním zřetelem k lokální pražské specifice.
Archa má také připomenout nedávné záplavy, které citelným způsobem zasáhly do celého organizmu vnitřní Prahy. Tuto významovou vrstvu instalace odkazující k poměrně nedávné události, jež se nezapomenutelně zapsala do povědomí všech Pražanů, také chápeme jako jakýsi styčný bod pro sdílení jinak jen těžko přenositelné zkušenosti, která sice není výhradně židovská, ale kterou židovský národ za celé období své existence v diaspoře a zejména pak během 20. století nabyl vrchovatou měrou – totiž že stav a uspořádání věcí ve zdejším světě je velmi vratký, ale že je možné přispět ke zlepšení tohoto stavu vlastním přičiněním, entusiasmem a nezištným konáním dobrých skutků. Povodeň z roku 2002 nám obyvatelům Prahy připomněla, že jsme všichni „na stejné lodi“, že máme v rukou osud vlastního města; neseme za něj stejnou odpovědnost a nesejde na tom, jsme-li křesťané, židé, muslimové nebo jinak věřící či nevěřící, staří nebo mladí, Češi, Němci, Ukrajinci, Američané... V tomto smyslu došlo k doslovnému smytí národnostních, etnických, sociálních, náboženských, věkových a dalších rozdílů.

Archa bude vytvořena z transparentního, ale přesto dostatečně pevného materiálu (silné plexisklo). Na její plachty bude pomocí dvou výkonných projektorů promítána předem připravená „slide-show“ na DVD – animované snímky (obrazy z historie, nedávné minulosti i současnosti pražského Židovského muzea a Židovské obce, snímky předmětů ze sbírek muzea i krajin, jimiž po staletí putoval židovský národ). Předpokládáme, že Archa bude sama o sobě velmi živým a působivým poutačem, který, jak doufáme, zaujme nejen návštěvníky muzea, ale též všechny náhodné kolemjdoucí - obyvatele i návštěvníky Prahy, kteří se budou pohybovat v okolí Pinkasovy synagogy, Uměleckoprůmyslového muzea a Filosofické fakulty. Předpokládáme rovněž, že za optimálních světelných podmínek bude video projekce viditelná již od výstupu z metra stanice Staroměstská (křižovatka Kaprovy a Valentinské).

Věříme, že Archa instalovaná v prostoru Pinkasovy uličky, stejně jako její předobraz – pražské Židovské muzeum, významně přispěje k obohacení kulturního života Prahy a že svým originálním a smysluplným pojetím nadchne nejen návštěvníky našeho města, ale též jeho obyvatele.

Více informací a rozhovory s Melissou Shiff:

Jana Tomášková
602 255 961
jana@iam.czŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00, Praha 1
Tel. 221 711 511, fax. 221 711 584

www.jewishmuseum.cz

Zdroj: Tisková zpráva

29.08.2006 - 20:16

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2.98/5 Hvězd.


[5 - nejlepší, 1 - nejhorší]

Redaktoři MIX.czČlánek byl hodnocen 331x

Komentáře k článku

tag cloud [nejvíce hledané výrazy]


Partneři